صنایع کرک یزد

استقبال مصرف کنندگان ، مدیران شرکت را بر آن داشت تا برای پاسخگویی به تقاضای روز افزون بازار ضمن خرید زمین مجاور شرکت به مساحت 16000 متر مربع نسبت به طراحی و ساخت فاز۲ شرکت با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا برگرفته از کشورهای اسپانیا ، ایتالیا و آلمان و بهره گیری از تجارب گرانبهای حاصله از مجرب ترین مهندسین و مرغوب ترین مواد اولیه( الیاف اکریکیک و بهترین رنگ های اروپایی ) با توان تولید انواع نخ جهت فرش های گل برجسته با رنگ های متنوع و نمرات مختف از 10/5 تا 36 متریکدر سال ۱۳۸۴ اقدام نموده وبا ظرفیت تولیدی5۰۰۰ تن در سال 1384/10/01 به بهره برداری برسانند .