صنایع کرک یزد

محل دفتر

 
 

دفتر مرکزی شرکت صنایع کرک یزد

آدرس: یزد ، میدان امام حسین ، ابتدای بلوار دانشجو ، کوچه 53، ساختمان 110

کد پستی : 8916715513
تلفن : 14-36288211-035
فاکس: 36288210-035

 

محل کارخانه

 
 

شرکت صنایع کرک یزد

آدرس: یزد، میبد ، شهرک صنعتی جهان آباد ، انتهای بلوار مریم ، کارآفرین 8

تلفن شرکت : 6-32372123-035
فاکس : 32372127-035